Nya nummer av händer i Lit 20232022-12-15
Nya nummer av HiL kommer att delas ut:

1-2023 Manusstopp 13/1 kommer ut 6/2
2-2023 Manusstopp 14/4 kommer ut 8/5
3-2023 Manusstopp 11/8 kommer ut 4/9
4-2023 Manusstopp 3/11 kommer ut 27/11

Med reservation för ändringar