Gamla kommunalhuset i Lit
Gamla kommunalhuset i Lit började byggas 1948 och invigdes 1950.
När Lits kommun sammanslogs med Östersund 1971 flyttades stora delar av förvaltningen till "stan" och så småningom stod huset till största delen oanvänt.

I februari 1998 upplät kommunen lokalerna till Lits Byförening. Byföreningen bildades för att tillvarata Litsbygdens intressen.
G:a Kommunalhuset fungerar som en viktig resurs för att kunna behålla och utveckla en levande bygd. Fler och fler verksamheter söker sig också till huset.

För närvarande är ca 30 föreningar, organisationer och företag medlemmar i byföreingen. Medlemmarna nyttjar lokalerna i Gamla kommunalhuset vid möten och andra verksamheter som studiecirklar och informationsmöten. Några av föreningarna hyr också kansli och förrådslokaler.

Varje månad finns en utställning av "Månadens konstnär" (oftast med lokal förankring)i Sessionssalen.

Det finns också möjlighet att hyra lokaler i huset. Bokning sker då via Bykontoret eller bokningslistan som finns i entrén till huset.

Mer att läsa om G:a Kommunalhusets historia finns i Litsboken 2002.